Quản lý nhân sự

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

QL nhân sự-0329-TG.Đình Phúc - Khánh Linh-NXB.Tài Chính-KTQL-311-STL13739-03.04.2014Quản lý nhân sự
Mã: 311-13.739STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)