Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

Tác giả:
 

Quản lý văn hoá nói chung và quản lý đô thị nói riêng trong điều kiện công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta hiện nay có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển xã hội. Trong quá trình đổi mới hiện nay Đảng ta đã xác định văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội là một động lực thúc nay kinh tế xã hội phát triển và là một mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

QLVH ...-1484-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(13 cuốn) (816 ... 828)-STL3981 ... 3985,4766 ... 4773-23.09.2014Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
Mã: 816-3981STL 817-3982STL 818-3983STL 819-3984STL 820-3985STL 821-4766STL 822-4767STL 823-4768STL 824-4769STL 825-4770STL 826-4771STL 827-4772STL 828-4773STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)