Quản trị bán hàng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Quản trị bán hàng-0328-TG.TS.Trần Thị Thập-NXB.TT và Truyền Thông-KTQL-310-STL13738-03.04.2014Quản trị bán hàng
Mã: 310-13.738STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)