Quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0530-Quản trị nguồn nhân lực ...-0530-TG.Lưu Trọng Tuấn, Ph.D (Chb) ...-NXB.LĐXH-ĐLDL-904-STL14208-04.06.2014Quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn
Mã: 904-14.208STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)