So sánh ca dao người Việt ở xứ Nghệ và xứ Bắc

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

So sánh … xứ Bắc-0877-TG.Nguyễn Phương Châm-NXB.VHTT-VHóa-326-STL12183-19.08.2014So sánh ca dao người Việt ở xứ Nghệ và xứ Bắc
Mã: 326-12.183STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)