So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt ( Dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

So sánh … người Việt-0878-TG.Hoàng Kim Ngọc-NXB.LĐ-VHóa-327-STL12295-19.08.2014So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt ( Dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học)
Mã: 327-12.295STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)