Sổ tay công tác Đoàn thanh niên dành cho cán bộ và bí thư Đoàn các cấp 7 chuyên đề trọng tâm của công tác Đoàn

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0554-Sổ tay công tác Đoàn Thanh niên ...-0554-TG.Phạm Hùng-NXB.Hồng Đức-Chính trị-59-STT3873-05.06.2014Sổ tay công tác Đoàn thanh niên dành cho cán bộ và bí thư Đoàn các cấp 7 chuyên đề trọng tâm của công tác Đoàn
Mã: 59-3.873STT
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)