Sổ tay Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam tăng cường công tác xây dựng Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0553-Sổ tay Đảng viên ...-0553-TG.Phạm Hùng-NXB.Hồng Đức-Chính trị-58-STT3872-05.06.2014Sổ tay Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam tăng cường công tác xây dựng Đảng và đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
Mã: 58-3.872STT
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)