Sử thi M’Nông: Lêng Kon Rung bị bắt cóc bán=( Bu Tăch Lêng Kon Rung); Cướp máy kéo chỉ của Ndu Kon Măch =( Sok Khâng Yau Klau Ndu Kon Măch); Tiăng bán tượng gỗ=( Tiăng Tăch Krăk)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Sử thi M'nông …-0888-TG.Nhóm sưu tầm ... Trương Bi ...-NXB.TN-VHóa-337-STL12360-19.08.2014Sử thi M’Nông: Lêng Kon Rung bị bắt cóc bán=( Bu Tăch Lêng Kon Rung); Cướp máy kéo chỉ của Ndu Kon Măch =( Sok Khâng Yau Klau Ndu Kon Măch); Tiăng bán tượng gỗ=( Tiăng Tăch Krăk)
Mã: 337-12.360STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)