Tài liệu công tác nếp sống văn hoá: ( Lưu hành nội bộ)

Tác giả: , ,
 

Sách nói về công tác nếp sống văn hoá, những phong tục tập quán và các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về nếp sống văn hoá.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tài liệu ...-1492-TG.Chí Hoàng ...-NXB.Sở VH&TT LA-VHóa-(2 cuốn) (842,843)-STL7334,STL8098-23.09.2014Tài liệu công tác nếp sống văn hoá: ( Lưu hành nội bộ)
Mã: 842-7334STL 843-8098STL
Ngày XB: 1998
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)