Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: ( Dùng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0455-TL học tập các văn kiện ...-0455-TG.Biên tập ND.ThS.Nguyễn Minh ...-NXB.CTQG ...-TL Đảng-394-STL14131-29.05.2014Tài liệu học tập các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: ( Dùng cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở)
Mã: 394-14.131STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)