Tài liệu tuyên truyền hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: ( Dùng cho cán bộ Đảng viên)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0454-TL tuyên truyền Hiến pháp ...-0454-TG.Biên tập ND.Văn Thanh Hương ...-NXB.CTQG-PL-456-STL14130-29.05.2014Tài liệu tuyên truyền hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: ( Dùng cho cán bộ Đảng viên)
Mã: 456-14.130STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)