Tâm lý học tư pháp: Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm:

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tâm lý học tư pháp ...-0277-TG.ThS.Chu Liên Anh ...-NXB.CTHC-TLHọc-(2 cuốn) 236 đến 237-STL13616 đến STL13617-02.04.2014Tâm lý học tư pháp: Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm:
Mã: 236-13.616STL 237-13.617STL
Ngày XB: 2010
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)