Tâm lý học xã hội

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tâm lý học XH-0279-TG.Trần Quốc Thành ...-NXB.ĐHSP-TLHọc-(2 cuốn) 240 đến 241-STL13620 đến STL13621-02.04.2014Tâm lý học xã hội
Mã: 240-13.620STL 241-13.621STL
Ngày XB: 2011
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)