Tập quán và lễ hội cổ truyền các dân tộc Lào

Tác giả:
 

Thông qua sự hiểu biết của mình cũng như đã từng thâm nhập vào thực tế, tác giả đã biên soạn cuốn sách này để giới thiệu đến bạn đọc những phong tục tập quán của nhân dân Lào về những tín ngưỡng cũng như những ngày lễ hội  truyền thống ở Lào.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tập quán ...-1494-TG.Nguyễn Văn Vinh-NXB.TPHCM-VHóa-(2 cuốn) (845,846)-STL2088,STL3185-23.09.2014Tập quán và lễ hội cổ truyền các dân tộc Lào
Mã: 845-2088STL 846-3185STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)