Tây nguyên- những chặng đường Lịch sử- Văn hoá

Tác giả:
 

Lịch sử – văn hoá của một vùng đất được bắt đầu từ khi ở đó có con người cư trú. Theo đó lịch sử – văn hoá tây Nguyên đã trải qua những chặng đường dài nghìn name từ thời tiền sử đến ngày nay. Trên cơ sở kế thừa và tiếp nối những kết quả nghiên cứu để giới thiệu cho bạn đọc cuốn sách này. Gồm 7 chương nói về địa lý, dân cư, Tây nguyên, qua các thời kỳ lịch sử và bàn về vấn đề tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử- văn hoá tây Nguyên.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tây Nguyên ...-1496-TG.TS.Nguyễn Tuấn Triết-NXB.KHXH-VHóa-(848)-STL10161-23.09.2014Tây nguyên- những chặng đường Lịch sử- Văn hoá
Mã: 848-10.161STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)