Thanh Hoá nghìn xưa lưu dấu

Tác giả:
 

Sách viết về một vùng đất cổ, một trong những cái nôi của loài người. Thanh Hoá cũng là bộ  cửu chân thời Hùng Vương, một địa bàn trong yếu của cư dân nước Văn Lang, chủ nhân nền văn minh sông Mã. Do đó Thanh Hoá không chỉ có 4000 năm lịch sử góp phần xứng đáng nhất vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước, mà còn trải qua những chặng đường tiến hoá nhiều vạn  năm trước . Sách bao gồm các nội dung sau: Phản ảnh toàn bộ bức tranh toàn cảnh của vùng đất Thanh Hoá; Đất thịêng người hùng; Mang gươm đi mở cõi; Chân dung nhà văn hoá; Danh sơn thắng tích; Thành Đá- bia ký- nhà sàn; Ca nhạc dân gian; Đất có nghề, quê có chợ; Phong vị làng quê …

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thanh Hóa ...-1499-TG.Hoàng Tuấn Phổ-NXB.Trẻ-VHóa-(852)-STL10361-23.09.2014Thanh Hoá nghìn xưa lưu dấu
Mã: 852-10.361STL
Ngày XB: 2008
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)