Thành Hoàng Việt Nam

Tác giả: , ,
 

Ở các làng xã nông thôn Việt Nam. Thành Hoàng là một niềm tin thiêng liêng, một chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng từ bao đời nay. Thờ cúng Thần Hoàng cũng như thờ cúng tổ  tiên là một điều hiển nhiên không can bàn cãi. Ở đây Thành Hoàng được phân loại về Thần tích để dựng lean phần nào bộ mặt tinh thần của làng xã Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thành hoàng ...-1500-TG.Phạm Minh Thảo ...-NXB.VHTT-VHóa-(853)-STL1878-23.09.2014Thành Hoàng Việt Nam
Mã: 853-1878STL
Ngày XB: 1997
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)