Thờ cúng tổ tiên ( và lễ tang, ma chay, giỗ chạp) nên như thế nào?

Tác giả:
 

Sách nói về các tục thờ cúng tổ tiên như: Lễ tang, ma chay, giỗ chạp. Tục lệ này dựa trên niềm tin là vong hồn tổ tiên ngự trên bàn thờ để gần gũi giúp đỡ con cháu. Hình thức phổ biến để con cháu đang sống được tiếp xúc với tổ tiên đã khuất là ngày kỵ giỗ, các buổi lễ cáo gia tiên, hoặc ngày mùa có thu hoạch mới…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thờ cúng ...-1504-TG.Mai Thanh Hải-NXB.VHTT-VHóa-(858)-STL9436-23.09.2014Thờ cúng tổ tiên ( và lễ tang, ma chay, giỗ chạp) nên như thế nào?
Mã: 858-9436STL
Ngày XB: 2005
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)