Thú chơi cổ ngoạn: Sổ tay người chơi cổ ngoạn

Tác giả:
 

Thú chơi Cổ ngoạn là một niềm vui, một neap sống tao nhã, thanh cao của những người thường là đứng tuổi yêu văn hoá nghệ thuật trong truyền thống có ý thức ham mê sưu tầm nghiên cứu ci nguồn các cổ vật tranh, tượng, đồ sứ, gốm, đồ gỗ….là sản phẩm của các nền văn minh xa xưa của các triểu đại Âu Á. Được lưu giữ tới nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thú chơi cổ ngoạn-1511-TG.Vương Hồng Sển-NXB.TPHCM-VHóa-(872)-STL1523-24.09.2014Thú chơi cổ ngoạn: Sổ tay người chơi cổ ngoạn
Mã: 872-1523STL
Ngày XB: 1990
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)