Thủ Thiệm – Tiếng cười dân gian độc đáo xứ Quảng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thủ Thiệm …-0926-TG.Nguyễn Văn Bổn (st,bs)-NXB.LĐ-VHóa-375-STL11660-21.08.2014Thủ Thiệm – Tiếng cười dân gian độc đáo xứ Quảng
Mã: 375-11.660STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)