Thư viện và nghề thư viện: Tuyển tập bài viết, tham luận về thư viện và sinh hoạt thư viện

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Thư viện ...-1745-TG.Nhiều tác giả-NXB.VHTT-KHTViện-222-STL14279-10.10.2014Thư viện và nghề thư viện: Tuyển tập bài viết, tham luận về thư viện và sinh hoạt thư viện
Mã: 222-14.279STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)