Tiếp cận văn hóa người cao tuổi

Tác giả:
 

Khi già con người can được chăm sóc dung dưỡng của mái ấm gia đình và tình thương của cộng đồng. Ở đây Nguyễn Phương Lan nói đến những nét đẹp truyền thống đầy tình nghĩa trong thái độ “trọng Lão “của dân tộc ta . Nói đến những khó khăn khác nhau của người cao tuổi ở nông thôn và thành thị, những vấn đề bức thiết đang đặt ra với lớp người cao tuổi trong thời kỳ kinh tế thị trường.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tiếp cận ...-1536-TG.Phương Lan-NXB.VHTT-VHóa-(10 cuốn) (921 ... 930)-STL3996 ... 4000,4757 ... 4761-24.09.2014Tiếp cận văn hóa người cao tuổi
Mã: 921-4000STL 922-4759STL 923-4760STL 924-4761STL 925-4757STL 926-4758STL 927-3996STL 928-3997STL 929-3998STL 930-3999STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)