Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội ( Từ đại hội I đến đại hội XI)

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0552-Tìm hiểu Đường lối ...-0552-TG.Quý Long - Kim Thư (st&hệ thống hóa)-NXB.LĐ-Chính trị-57-STT3871-05.06.2014Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội ( Từ đại hội I đến đại hội XI)
Mã: 57-3.871STT
Ngày XB: 2011
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)