Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ tết hội hè

Tác giả:
 

Trong khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới mở rộng giao lưu quốc tế, việc tiếp thu vốn văn hoá truyền thống của dân tộc một cách có chọn lọc là vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay. Lễ tết hội hè là những nét sinh hoạt của quần chúng, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam vốn đã có truyền thống lâu đời mà ngày nay chúng ta còn giữ được trên những vấn đề cơ bản Các ngày lễ tết như tết trung thu, tết nguyên đán, lễ Vu lan….thực sự đã trở thành lễ hội cổ truyền hàng năm trên mọi miền đất nước.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tìm hiểu ...-1516-TG.Toan Ánh-NXB.VNghệ TPHCM-VHóa-(3 cuốn) (884 ... 886)-STL1918,1919,1947-24.09.2014Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ tết hội hè
Mã: 884-1918STL 885-1919STL 886-1947STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)