Tìm hiểu về cách mạng tư tưởng và văn hóa

Tác giả:
 

Là một bộ phận hữu cơ của CM XHCN, cách mạng tư tưởng và văn hoá có tác dụng trực tiếp đến việc xây dựng nền văn hoá mới, con người mới và coi đó là nhiệm vụ trung tâm của mình. Nó biến nhân dân lao động thành người chủ chân chính của văn hoá, có năng lực và điều kiện để không những hưởng thụ mà còn sáng tạo văn hoá.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tìm hiểu ...-1526-TG.Tạ Văn Thành-NXB.Sự Thật-VHóa-(3 cuốn) (899 ... 901)-STL1530,1531,1533-24.09.2014Tìm hiểu về cách mạng tư tưởng và văn hóa
Mã: 899-1530STL 900-1531STL 901-1533STL
Ngày XB: 122tr.; 19cm.
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)