Tìm về H Nội qua lễ hội truyền thống: ( Nghin cứu, khảo cổ, sưu tầm một số lễ hội)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1633-TG.Nguyễn Huy Hoàng-NXB.VHTT ...-VHóa-(9 cuốn) (1164 ... 1172)-STL3976 ... 3980,4762 ... 4765-30.09.2014Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. MácDanh mục: ,
Phân loại: , , , ,
Mã:1164-3976STL 1165-3977STL 1166-3978STL 1167-3979STL 1168-3980STL 1169-4762STL 1170-4763STL 1171-4764STL 1172-4765STL
Tìm hiểu ...-1698-TG.ThS.Phạm Thị Thanh Quy-NXB.Dân Trí-VHóa-(2 cuốn) (1357,1358)-STL13204,STL13205-06.10.2014Tìm về H Nội qua lễ hội truyền thống: ( Nghin cứu, khảo cổ, sưu tầm một số lễ hội)
Mã: 1357-13.204STL 1358-13.205STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)