Tín ngưỡng dân gian Huế

Tác giả:
 

Ngoài những tôn giáo chính như: Phật, Đạo, Nho, Thiên Chúa giáo, cư dân Huế còn có một tín ngưỡng dân gian, đó là một sản phẩm tinh thần đáp ứng cuộc sống trên vùng đổi mới, kế thừa tín ngưỡng dân gian Việt nam và dung hợp với tập tục tín ngưỡng của các cư dân nói trên.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tín ngưỡng ...-1528-TG.Trần Đại Vinh-NXB.Thuận Hóa ...-VHóa-(905)-STL1819-24.09.2014Tín ngưỡng dân gian Huế
Mã: 905-1819STL
Ngày XB: 1995
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)