Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam

Tác giả:
 

Các hình thái tín ngưỡng dân gian về thực chất là những phương thức nhận thức và tác động trở lại hiện thực của con người ở những thời kỳ lịch sử nhất định chú không phải là một cái gì đó mang tính siêu hình thần bí. Ở đây các tác giả đã lý giải các hình thái, tín ngưỡng…để nêu bật những giá trị văn hoá của những hình thái biểu tượng trong các hoạt động tín ngưỡng, vai trò của chúng trong việc hình thành bản sắc văn hoá tộc người.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tín ngưỡng ...-1529-TG.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(7 cuốn) (906 ... 912)-STL3986 ... 3990,4774,4775-24.09.2014Tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam
Mã: 906-3986STL 907-3987STL 908-3988STL 909-3989STL 910- 3990STL 911-4774STL 912-4775STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)