Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tín ngưỡng ...-1530-TG.Vũ Anh Tú-NXB.CTQG-VHóa-(2 cuốn) (913 ... 914)-STL11348,STL11349-24.09.2014Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ
Mã: 913-11.348STL 914-11.349STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)