Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1654-TG.Toan Ánh-NXB.VHọc-VHóa-(6 cuốn) (1212 ... 1216,1218)-STL5360 ... 5362,5509,5510,5881-01.10.2014Văn hóa Việt Nam những nét đại cương Danh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:1212-5360STL 1213-5361STL 1214-5362STL 1215-5509STL 1216-5510STL 1217-5880STL* 1218-5881STL
Hỏi đáp ...-1304-TG.ThS.Đào Thị Luyến-NXB.QĐND-VHóa-(3 cuốn) (425 ... 427)trsố-STL11018,11296,11297-15.09.2014Hỏi đáp văn hóa dân ca ba miền Bắc – Trung - NamDanh mục: ,
Phân loại: , , , , ,
Mã:425-11.018STL 426-11.296STL 427-11.297STL
Tín ngưỡng ...-1530-TG.Vũ Anh Tú-NXB.CTQG-VHóa-(2 cuốn) (913 ... 914)-STL11348,STL11349-24.09.2014Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ
Mã: 913-11.348STL 914-11.349STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)