Tín ngưỡng thành Hoàng Việt Nam

Tác giả:
 

Nội dung sách giúp bạn đọc hiểu thêm về nội dung tín ngưỡng tôn giáo, góp phần tìm hiểu tâm hồn Việt nam. Cội nguồn tín ngưỡng Thành Hoàng, cơ sở kinh tế văn hoá, sức mạnh, sức hấp dẫn của nó là gì? Người Việt Nam truy cầu cái gì trong ông Thành Hoàng? Thành Hoàng là ai? …Sách chỉ giải quyết được phần nào những câu hỏi này chứ không giải quyết được tất cả các vấn đề về tín ngưỡng Thành Hoàng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tín ngưỡng ...-1531-TG.Nguyễn Duy Hinh-NXB.KHXH-VHóa-(915)-STL1933-24.09.2014Tín ngưỡng thành Hoàng Việt Nam
Mã: 915-1933STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)