Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tính sáng tạo ...-0107-TG.Phạm Thành Nghị (Chủ biên)-NXB.ĐHQG HNội-KTQL-334-STL14021-20.03.2014Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp
Mã: 334-14.021STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)