Tinh thần doanh nghiệp giá trị định hướng của văn hoá kinh doanh Việt Nam

Tác giả:
 

Con người Việt Nam trong nền văn hoá truyền thống đã có đức tính can cù, sáng tạo trong lao động, yêu nước dũng cảm trong chống ngoại xâm, kiên trì vượt khó khăn, khiêm tốn, giản dị, khoan dung, yêu con người, sống tình nghĩa và hoà đồng thích ứng trong thời kỳ nay mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, không những can phải phát huy những giá trị truyền thống ấy mà còn can ở con người Việt nam có một nhân cách mạnh mẽ, một tinh thần doanh nghiệp tràn đầy khát vọng cháy bỏng sáng tạo.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tinh thần ...-1533-TG.Trần Quốc Dân-NXB.CTQG-VHóa-(917)-STL6810-24.09.2014Tinh thần doanh nghiệp giá trị định hướng của văn hoá kinh doanh Việt Nam
Mã: 917- 6810STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)