Tồn cầu hóa và văn hóa nghệ thuật

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Toàn cầu ...-1700-TG.GS.VS.Hồ Sỹ Vịnh-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (1361,1362)-STL13208,STL13209-06.10.2014Tồn cầu hóa và văn hóa nghệ thuật
Mã: 1361-13.208STL 1362-13.209STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)