Trần Văn Giáp với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hoá dân tộc

Tác giả:
 

Trần Văn Giáp( 1893- 1973) là một trong những nhà học giả có đóng góp nhiều trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc ta.

Với vốn tri thức uyên bác về nhiều ngành khoa học,với khả năng hiểu biết chữ Hán, Nôm,Trần Văn Giáp đã nghiên cứu sâu nhiều vấn đề sử học, ngôn ngữ học …đặc biệt là về thư tịch cổ. Có thể nói Trần Văn Giáp là một nhà KHXH và Nhân văn, đồng thời là nhà thư tịch học, thư mục học xuất sắc của Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Trần Văn Giáp ...-1543-TG.TS.Đặng Việt Bích ...-NXB.VHTT-VHóa-(941)-STL3502-24.09.2014Trần Văn Giáp với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hoá dân tộc
Mã: 941-3502STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)