Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam = Traditional costumes of ethnic groups in Vietnam

Tác giả:
 

Bản sắc văn hoá dân tộc được biểu hiện ở mọi khía cạnh của đời sống vật chấtvà tinh thần của con người. Tuỳ từng lĩnh vực văn hoá mà bản sắc dân tộc tiềm ẩn bean trong hay lộ rõ ra bên ngoài. Trong cuộc sống các dân tộc do tiếp xúc và giao lưu với nhau nên có lĩnh vực bị biến đổi, nhưng cũng có lĩnh vực bảo lưu rất bền chặt. Có thể nói trong văn hoá dân tộc, trang phục, đặc biệt là trang phục nữ, là cái mà ở đó bản sắc dân tộc biểu hiện rõ rệt thường xuyên và lâu bền nhất.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Trang phục ...-1718-TG.Ngô Đức Thịnh-NXB.VHóa DT ...-VHóa-(1389)-STL4807-08.10.2014Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam = Traditional costumes of ethnic groups in Vietnam
Mã: 1389-4807STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,

NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)