Trang phục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Tác giả:
 

Trong sự phát triển của xã hội hiện đại thời trang đóng một vai trò rất lớn đặc biệt đối với giới trẻ. Sau một thời gian bị những làn sóng thời trang du nhập từ ngoài vào, trang phục người Việt giờ đây đạ lắng sâu, thể hiện rõ bản chất dân tộc hơn, nó vừa mang tính đa năng, tính thực tiễn, hài hoà với thiên nhiên, vừa tiếp thu các yếu tố thời trang thế giới. Đó là con đường phát triển hợp logich của trang phục Việttừ truyền thống đến hiện đại trong quá trình hội nhập.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dân tộc học đại cương-0305-TG.Lê Sĩ Giáo (Chủ biên)-NXB.GDVN-DTHọc-(10 cuốn) 73 đến 82-STL13691 đến STL13700-03.04.2014Dân tộc học đại cương Danh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:73-13.691STL 74-13.692STL 75-13.693STL 76-13.694STL 77-13.695STL 78-13.696STL 79-13.697STL 80-13.698STL 81-13.699STL
Trang phục ...-1542-TG.Nguyễn Thu Phương-NXB.LĐ-VHóa-(940)-STL9405-24.09.2014Trang phục Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại
Mã: 940-9405STL
Ngày XB: 2005
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)