Trang sức của người Việt cổ = Ornaments Of Ancient Viets

Tác giả: ,
 

Trên con đường từng bước phục dựng lại lịch sử xa xưa của dân tộc, những nhà khoa học đã từng hơn một lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cách ăn mace và trang sức của người xưa để lại, nhiều câu hỏi đã dần được giải đáp và cũng là đề tài khoa học về cuộc sống vật chất và tinh thần tạo nên bản sắc dân tộc, Người xưa ăn ra sao, ở kiểu nhà gì, mặc thế nào … là những vấn đề rất hấp dẫn và lý thú cho các nhà hoạ sĩ, nghiên cứu mỹ thuật, nghiên cứu mỹ thuật, các nhà phim dã sử.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Trang sức ...-1541-TG.Trịnh Sinh ...-NXB.VHóa DT-VHóa-(939)-STL7956-24.09.2014Trang sức của người Việt cổ = Ornaments Of Ancient Viets
Mã: 939-7956STL
Ngày XB: 2001
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)