Tri thức văn hóa Trung Quốc

Tác giả:
 

Văn hoá Trung Quốc có nguồn gốc lịch sử lâu đời và phát triển toàn diện. Nền văn hoá Trung Quốc là cái nôi của lịch sử văn minh phương Đông. Sách bao quát toàn bộ diện mạo, chữ viết, văn học, lịch sử, triết học, thắng cảnh, địa lý, kiến trúc….

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tri thức ...-1544-TG.Lý Phúc Điền ...-NXB.Hội Nhà văn-VHóa-(2 cuốn) (942,943)-STL5489,STL5490-24.09.2014Tri thức văn hóa Trung Quốc
Mã: 942-5489STL 943-5490STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)