Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt ở Châu thổ Bắc Bộ

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Trò diễn … Bắc Bộ-0974-TG.Đặng Hoài Thu-NXB.TN-VHóa-424-STL11400-21.08.2014Trò diễn trong lễ hội dân gian của người Việt ở Châu thổ Bắc Bộ
Mã: 424-11.400STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)