Truyền thống nghệ thuật Việt Nam và sự phát triển của nó

Tác giả:
 

Do chính sách văn hoá của mỗi nước khác nhau cho nên cách giải quyết vấn đề truyền thống nghệ thuật cũng khác nhau. Tuy nhiên ở những cách giải quyết ấy nổi lên một số vấn đề cũn cần nghiên cứu.

Đó là những cặp phạm trù : Truyền thống và cách tân, dân tộc và hiện đại, Dân tộc và quốc tế. Việc tìm hiểu nghệ thuật truyền thống Việt Nam theo từng loại hình nghệ thuật âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu qua các chuyên khảo của các nhà nghiên cứu Trần Văn Khê, Lâm Tô Lộc, Chu Quang Trứ, Mịch Quang, Trần Việt Ngữ, Nguyễn Huy Hồng v.v…cung cấp nhiều thông tinvề thực trạng nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong những thế kỷ trước.

Sách được diễn tả nội dung dưới góc nhìn văn hoá cho nên khi phân tích giá trị nghệ thuật không đi vào hình tượng nghệ thuật, thủ pháp và phương tiện biểu hiện mà đi vào các phạm trù văn hoá đạo đức và thẩm mỹ nói trên. Vì vậy bốn chữ” nghệ thuật truyền thống” mang nội hàm Văn hoá nghệ thuật.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Truyền thống ...-1548-TG.GS.TSKH.Lâm Tố Lộc-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (949,950)-STL5803,STL5804-24.09.2014Truyền thống nghệ thuật Việt Nam và sự phát triển của nó
Mã: 949-5803STL 950-5804STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)