Truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tác giả:
 

Truyền thống văn hoá của các dân tộc thiểu số Việt Nam là vấn đề đã được khẳng định, nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các dân tộc anh em và để nhận ra được sự đóng góp của đồng bào thiểu số vào bản sắc văn hoá dân tộc Việt nam là điều can thiết và chắc chắn là một nhiệm vụ lâu dài.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Truyền thống ... (T1),(T2)-1546,1547-TG.Vũ Ngọc Khánh-NXB.TN-VHóa-(4 cuốn) (945 ... 948)-STL9631 ... STL9634-24.09.2014Truyền thống văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam
Mã: 945-9631STL 946-9632STL 947-9633STL 948-9634STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)