Tự học và yếu tố tâm lý cơ bản trong tự học của sinh viên sư phạm

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tự học ...-0290-TG.TS.Trần Thị Minh Hằng-NXB.GDVN-KHGD-(2 cuốn) 300 đến 301-STL13640 đến STL13641-02.04.2014Tự học và yếu tố tâm lý cơ bản trong tự học của sinh viên sư phạm
Mã: 400-13.640STL 401-13.641STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)