Từ nghiên cứu đến công bố - kỹ năng mềm cho nhà khoa học

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Từ nghiên cứu ...-0115-TG.Nguyễn Văn Tuấn-NXB.TH TPHCM-LLuận VHọc-322-STL14033-24.03.2014Từ nghiên cứu đến công bố - kỹ năng mềm cho nhà khoa học
Mã: 322-14.033STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)