Từ văn hóa đến văn hóa học

Tác giả:
 

Sách giúp bạn đọc hiểu được vai trò của văn hoá trong cuộc sống hiện tại cũng như nhận thức về văn hoá và những vấn đề khác của văn hoá trong đời sống xã hội.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Từ ...-1556-TG.GS.TS.Phạm Đức Dương-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (963,964)-STL6050,STL6799-26.09.2014Từ văn hóa đến văn hóa học
Mã: 963-6050STL 964-6799STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)