Tục lệ thờ Hai Bà Trưng và Liễu Hạnh thánh mẫu: Văn hóa dân gia cổ truyền

Tác giả:
 

Tín ngưỡng thờ phụng Hai bà Trưng và Liễu Hạnh Thánh Mẫu là một tín ngưỡng rất Việtcó từ lâu trong đời sống văn hoá của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là của Bắc Bộ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tục lệ ...-1550-TG.Hồ Tường-NXB.TPHCM-VHóa-(955)-STL1620-26.09.2014Tục lệ thờ Hai Bà Trưng và Liễu Hạnh thánh mẫu: Văn hóa dân gia cổ truyền
Mã: 955-1620STL
Ngày XB: 1992
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)