Tục thờ cúng của người Việt

Tác giả:
 

Các lễ tục trong gia đình người Việt Nam từ xưa thường được thực hiện theo lời giáo huấn truyền khẩu – từ thế hệ trước chỉ bảo cho thế hệ sau, nhưng chúng vẫn được áp dụng rộng rãi và rất chặt chẽ; Cùng với thời gian và biến cố lịch sử, trước hết là những cuộc chiến tranh liên miên, người ta không còn đủ tâm trí để ghi lại đầy đủ và tỷ mỉ những thủ tục lễ nghi thờ cúng trong gia đình.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tục thờ cúng ...-1552-TG.Bùi Xuân Mỹ-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (957,958)-STL5370,STL5371-26.09.2014Tục thờ cúng của người Việt
Mã: 957-5370STL 958-5371STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)