Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc: Giải thưởng hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Tác giả:
 

Đến bất cứ một làng quê nào của người Việt, nhất là ở Đồng Bằng Bắc Bộ, chúng ta đều dễ dàng nhận ra bộ mặt văn hoá vật thể của nó là những kiến trúc cổ như chùa, đình, tượng cổ vật…. Đó là những di tích tín ngưỡng và tôn giáo là chỗ dựa tâm linh của dân làng. Đó là những giá trị tinh thần đã trở thành truyền thống và gắn liền với di tích văn hoá, vừa là di sản của hôm qua, vừa là tài sản của hôm nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Tượng ...-1557-TG.Chu Quang Trứ-NXB.MT-VHóa-(2 cuốn) (965,966)-STL5796,STL5797-26.09.2014Tượng cổ Việt Nam với truyền thống điêu khắc dân tộc: Giải thưởng hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Mã: 965-5796STL 966-5797STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)