Vai trò văn hoá trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay

Tác giả:
 

Vấn đề văn hoá nói chung và vấn đề văn hoá nói riêng vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc nay mọi quá trình xã hội. Vì vậy nó đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia dân tộc và thiết chế chính trị trên thế giới hiện nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Vai trò ...-1558-TG.GS.TS.Trần Văn Bính-NXB.LĐ-VHóa-(967)-STL6809-26.09.2014Vai trò văn hoá trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay
Mã: 967-6809STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)