Vai trò văn hoá trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay

Tác giả:
 

Vấn đề văn hoá nói chung và vấn đề văn hoá nói riêng vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc nay mọi quá trình xã hội. Vì vậy nó đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia dân tộc và thiết chế chính trị trên thế giới hiện nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa họcDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:80-13.650STL 81-13.651STL 82-13.652STL 83-13.653STL 84-13.654STL 85-13.655STL 86-13.656STL 87-13.657STL 88-13.658STL 89-13.659STL
GT Tâm lí học đại cương-0273-TG.Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên)-NXB.ĐHSP-TLHọc-(10 cuốn) 222 đến 231-STL13602 đến STL13611-02.04.2014Giáo trình tâm lý học đại cươngDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:222-13.602STL 223-13.603STL 224-13.604STL 225-13.605STL 226-13.606STL 227-13.607STL 228-13.608STL 229-13.609STL 230-13.610STL 231-13.611STL
Vai trò ...-1558-TG.GS.TS.Trần Văn Bính-NXB.LĐ-VHóa-(967)-STL6809-26.09.2014Vai trò văn hoá trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay
Mã: 967-6809STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)