Văn bản pháp luật về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người mẫu, người đẹp và dịch vụ văn hóa công cộng

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VB PL về hoạt động VHóa ...-0114-TG.(-)-NXB.CTQG-PL-(2 cuốn) 453 đến 454-STL14031 đến STL14032-24.03.2014Văn bản pháp luật về hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thời trang, thi người mẫu, người đẹp và dịch vụ văn hóa công cộng
Mã: 453-14.031STL 454-14.032STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)